μωρόπιστος

μωρόπιστος
-η, -ο
ευκολόπιστος, αφελής: Είναι μωρόπιστος και πιστεύει τα πάντα.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • μωρόπιστος — η, ο εύπιστος από έλλειψη πείρας ή από ακρισία, αφελής, άκριτος. [ΕΤΥΜΟΛ. < μωρ(ο) * (< μωρός) + πιστός (πρβλ. αξιό πιστος, καλό πιστος). Η λ. μαρτυρείται από το 1860 στον Α. Ρ. Ραγκαβή] …   Dictionary of Greek

  • αλαφρόπιστος — η, ο ευκολόπιστος, μωρόπιστος. [ΕΤΥΜΟΛ. < αλαφρο * + πίστη] …   Dictionary of Greek

  • ευκολογέλαστος — η, ο αυτός τον οποίο μπορεί κάποιος να εξαπατήσει, να ξεγελάσει εύκολα, ο ευαπάτητος, ο μωρόπιστος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ευκολο * + γελώ «ξεγελώ»] …   Dictionary of Greek

  • μωρ(ο)- — (ΑΜ μωρ[ο] ) α συνθετικό λέξεων που ανάγεται στο επίθ. μωρός, ά, όν καί προσδίδει στο δηλούμενο από το β συνθετικό τη σημ. «ανόητος, κουτός, άμυαλος» (πρβλ. μωρόσοφος, μωροπόνηρος, μωροφιλόδοξος). Παράλληλα προς αυτό το σύστημα τών λόγιων… …   Dictionary of Greek

  • μωροπίστευτος — η, ο ο μωρόπιστος*. ( [ΕΤΥΜΟΛ. < μωρ(ο) * (< μωρός) + πιστεύω] …   Dictionary of Greek

  • μωροπιστία — η το γνώρισμα, η ιδιότητα τού μωρόπιστου. [ΕΤΥΜΟΛ. < μωρόπιστος. Η λ. μαρτυρείται από το 1831 στον Ιωάννη Κοκκώνη] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”